Ielādē..

Правила

Vispārējie personas datu apstrādāšanas principi
text
Gribufirmu sīkdatņu lietošanas noteikumi
Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs
atverat vietni. Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot
tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par
pakalpojumiem un iegādāties tos. Sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž
lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez sīkdatnēm tīmekļa vietne
nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju,
nodrošināt pieprasītos pakalpojumus saņemšanu vai pieslēgšanos profilam. Sīkdatnes tiek
glabātas lietotāja iekārtā.

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes lietotāja iekārtā ir
iestatītas un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas

Lietotājs savā lietotāja iekārtā ir tiesīgs sīkdatnes pārvaldīt vai dzēst. Lielākajai daļai
pārlūkprogrammu var veikt iestatījumus tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana lietotāja
iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad
apmeklēsiet vietni, un iespējams, ka nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

Informācija par datu apstrādi

Pārzinis: SIA "RISI", vienotais reģistrācijas numurs: 40103434776, juridiskā adrese: Siguldas novads, Sigulda, Nurmižu iela 33 - 39, LV-2150.

SIA RISI kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@gribufirmu.lv

Apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002.
gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko
komunikāciju nozarē 5.panta 3.punkts un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma
7.1 panta otrā daļa. Sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi sniegt lietotāja pieprasīto
pakalpojumu, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pielāgot vietni lietotāju vajadzībām.
Vietnes lietošanas noteikumi

1. Пользователь несёт полную ответственность за всю информацию введённую в систему, соответствию истине и требованиям латвийских нормативных актов. Пользователь должен ввести правдивую, точную, достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями регистрационной формы.

2. Если вы предоставили какую-либо информацию, которая не является достоверной, точной, действительной и полной, поставщик услуги не несёт ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть для пользователя.

3. Этим Поставщик услуги гарантирует её высокое качество. В случае, если пользователь точно предоставил всю необходимую информацию, но не достиг желаемого результата по вине Поставщика услуги, немедленно, но не позднее чем через три дня после получения заявки, Поставщик услуги устраняет любые выявленные недостатки и возвращает плату за услугу в полном размере.

4. Пользователь, оплатив полученную услугу, подтверждает своё согласие с настоящими Правилами предоставления услуги.

5. Пользователю запрещается использовать систему для:

5.1. злоумышленно использовать имя любого физического или юридического лица, или ложно указать или иным образом искажать принадлежность Пользователя с каким либо физическим или юридическим лицом;

5.2. фальсификации документов или иным видом манипулирования идентификационной информацией;

5.3. загрузки в сеть, отправки, передачи или распространения иным образом материалов любого содержания, на распространения которых Пользователь не имеет права по закону или в соответствии с договорными условиями;

5.4. загрузки в сеть, отправки, передачи или распространения иным образом любых материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для любого прерывания компьютерного программного обеспечения, аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования, уничтожение или ограничение;

5.5. вмешательства в систему Поставщика услуги или в системах, связанных сервером или сетью;

5.6. намеренного или не намеренного нарушения любых законов применяемых в Латвийской Республике, в том числе и международных.

6. Поставщик услуги может закрыть доступ к Системе, а также может раскрыть данные Пользователя, когда это требуется по закону, или если считается, что такое закрытие или раскрытие необходимо для того, чтобы:

6.1. действовать в соответствии с правовыми процедурами;

6.2. реагировать на претензии третьих лиц в отношении Поставщика услуги;

6.3. защитить права Поставщика услуги, собственность или безопасность пользователей.

7. Поставщик услуги не имеет права продавать, арендовать или иным образом делать доступными для третьих лиц личную информацию идентифицирующую Пользователя, за исключением тех случаев, когда информацию
запросил сам Пользователь, или в ответ на повестку, распоряжение суда или требование правительства в установленном законом порядке.

Надежный помощник для запуска вашего бизнеса

Уже более 50 клиентов подготовили документы используя GribuFirmu.lv

 • image

  Кришянис Межулис

  WildOnes соучредитель

  С помощью Gribufirmu.lv подготовили пакет документов для SIA и зарегистрировали предприятие в течении одного дня, без помощи юриста. Определенно советую!
 • image

  Арнис Пинка

  Учредитель SIA YTCentrs

  Быстро, просто и понятно. Отличная возможность не обременять себя поисками возможностей регистрации фирмы и не тратить лишнее время. Определенно советую воспользоваться остальным.
 • image

  Ралфс Дуниньш

  Учредитель SIA Rd konsultācijas

  GribuFirmu.lv идеальный инструмент с которым даже не опытный пользователь подготовит документы для регистрации компании, буквально, за пару минут. Очень удобная платформа!